Image

Home

A better way, every day!

InnoQare coacht organisaties in de gezondheidszorg bij het drastisch verbeteren van hun prestaties op basis van de bewezen resultaten van de Theory of Constraints (TOC). Daardoor kunnen aanzienlijk meer patiënten, beter en sneller behandeld worden. InnoQare verandert niet om te veranderen, maar leert een organisatie zich continu te verbeteren. Wij schrijven geen dikke rapporten, maar gaan samen met u op zoek naar de zwakste schakel binnen uw organisatie – de oorzaak van de meeste vertragingen bij de meeste patienten/clienten. Wij leren hoe u de achterliggende oorzaken van de vertraging kan opsporen en welke acties genomen moeten worden om de vertraging op te heffen. Wij gebruiken hiervoor de methoden en technieken van de Theory of Constraints.

TOC in de zorg

InnoQare is ervan overtuigd dat betere zorgverlening in het directe contact tussen patiënt en professional dient plaats te vinden. TOC helpt de professional focus te houden op datgene wat in het hier en nu van belang is voor het project van iedere patiënt. Het aansturen van het zorgproces met deze focus levert allereerst snellere doorstroming op. Daarnaast ontstaat inzicht in de vertragende factor in het proces (de constraint), waardoor deze gericht en met direct resultaat kan worden aangepakt. Tenslotte kunnen structurele knelpunten nu op basis van werkelijke cijfers benoemd worden en kunnen investeringen gedaan worden die daadwerkelijk de juiste zorg op het juiste moment mogelijk maken. Binnen 9 – 12 maanden zijn forse resultaten, op voorhand zonder inzet van extra mensen of middelen, bereikbaar. TOC is toepasbaar op nagenoeg alle processen in zorgorganisaties. Zie publicaties

Synchronisatie is het sleutelwoord. De kracht van de organisatie wordt bepaald door de zwakste schakel! Vergelijk uw organisatie met een roeiboot, de 8 met stuurman. Het tempo van de boot wordt bepaald door de zwakste roeier. Als de andere roeiers sneller roeien of meer kracht zetten zal dit niet het effect hebben dat de boot sneller gaat. Het zal juist om meer en steeds krachtiger bijsturen vragen. Synchroniseren is hierbij het sleutelwoord. Synchronisatie van resources is ook binnen zorgorganisaties het sleutelwoord om processen optimaal te laten verlopen. A-synchronisatie van capaciteiten is de belangrijkste oorzaak van het vertragen van behandelingen van patiënten.