Author Archive for InnoQare

Nieuwsbrief Zomer 2011

Hierbij de link naar Innoqare Nieuwsbrief Zomer 2011

Resultaten Haga Ziekenhuis

juni 2011: Resultaten HagaZiekenhuis, binnen 8 maanden de gemiddelde ligduur verlaagd met 30%
De RVE interne, MDL, reumatologie en oncologie van het HagaZiekenhuis is 9 maanden geleden gestart met Operationeel Sturen. Doelstelling van het project was de gemiddelde ligduur te verlagen van gemiddeld 7.5 naar 6.0 dagen. Binnen 8 maanden is dit resultaat ruimschoots overtroffen: de ligduur in mei was 5,3 dagen (-30%). In deze periode werd tevens een productiegroei van rond de 10% gerealiseerd. Naast effecten op de ligduur heeft het project o.a. geleid tot een effectievere invulling van het visitelopen op de afdelingen, minder logé’s en zijn diverse kwalitatieve verbeterpunten rond de patiëntenzorg gerealiseerd.

Sturen op gezondheidsdoelen

Juni 2011 – Sturen op gezondheidsdoelen leidt tot een betere kwaliteit van de gezondheidszorg en betere zorg voor de patiënt.
Bovendien vergroot het de effectiviteit van de ingezette middelen, zowel in menskracht als in geld. Dit advies is uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierbij de link naar het artikel ‘Sturen op gezondheidsdoelen’.

Resultaten SEH IJsselland Ziekenhuis

13 april 2011: Resultaten SEH IJsselland Ziekenhuis
In februari 2011 is de SEH in het IJsselland begonnen met TOC. De winst die is behaald in de eerste twee maanden:

De werkelijke doorlooptijden per specialisme zijn inzichtelijk geworden.
TOC leidt tot discussie en dit biedt (opnieuw) de mogelijkheid om onduidelijkheden te bespreken en met elkaar tot oplossingen te komen om de zorg voor de patiënt te optimaliseren.
Tijdens de analyse van redenen van vertragingen bleek dat de te lange doorlooptijd te maken had met de organisatie van de zorg. Door middel van een TOC Denkproces met alle betrokkenen is de oorsprong van het probleem gevonden en het probleem is benoemd en erkend. De oplossingsrichting is gevonden in het aanstellen van een coördinator. Deze coördinator is een verpleegkundige en heeft primair tot taak om de doorstroom te bevorderen.
Bijkomend voordeel – dat verwacht wordt – is dat ook duidelijk gaat worden waar de arts-assistenten op wachten, zodat de afdeling hen beter kan ondersteunen in het uitvoeren van hun taken.

TP Training in het Spaarne Ziekenhuis

29 maart 2011: Enkele quotes n.a.v. de TP Training in het Spaarne Ziekenhuis op 29 maart

  • ‘Heel waardevol. Ik ging van kromme tenen naar veel eye-openers’
  • ‘Boeiend’
  • ‘Het dobbelspel van verhelderend voor de praktijk’
  • ‘Af en toe verwarrend, maar dat was nodig’
  • ‘Bruikbaar’
  • ‘Leerzaam’
  • ‘Ik heb een aantal vragen m.b.t. weerstandlagen bij problemen direct op mijn white board geschreven. Ik merk dat ik daardoor minder snel direct in de oplossing schiet’
  • ‘Dit is breed toepasbaar.’