Archive for Nieuws

Nieuwsbrief Zomer 2011

Hierbij de link naar Innoqare Nieuwsbrief Zomer 2011

Sturen op gezondheidsdoelen

Juni 2011 – Sturen op gezondheidsdoelen leidt tot een betere kwaliteit van de gezondheidszorg en betere zorg voor de patiënt.
Bovendien vergroot het de effectiviteit van de ingezette middelen, zowel in menskracht als in geld. Dit advies is uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierbij de link naar het artikel ‘Sturen op gezondheidsdoelen’.

TP Training in het Spaarne Ziekenhuis

29 maart 2011: Enkele quotes n.a.v. de TP Training in het Spaarne Ziekenhuis op 29 maart

  • ‘Heel waardevol. Ik ging van kromme tenen naar veel eye-openers’
  • ‘Boeiend’
  • ‘Het dobbelspel van verhelderend voor de praktijk’
  • ‘Af en toe verwarrend, maar dat was nodig’
  • ‘Bruikbaar’
  • ‘Leerzaam’
  • ‘Ik heb een aantal vragen m.b.t. weerstandlagen bij problemen direct op mijn white board geschreven. Ik merk dat ik daardoor minder snel direct in de oplossing schiet’
  • ‘Dit is breed toepasbaar.’