Image

Diensten

InnoQare heeft zich ontwikkeld tot de expert van de toepassing van TOC in de Nederlandse gezondheidszorg. InnoQare heeft de TOC principes vertaald in een praktische aanpak waarmee snel en doelmatig resultaten in zorginstellingen geboekt worden. Deze aanpak noemen wij Qareon (spreek uit: Carry-On).

Binnen deze aanpak realiseert InnoQare samen met de klant overeengekomen doelen en gebruikt daarbij de volgende diensten:

* Verbeterpotentie analyse: wat zijn de resultaten die wij met u willen behalen. Op basis van interviews met sleutelfiguren op management en medische posities en een set van data van uw ziekenhuis kunnen wij vooraf bepalen welke *doelen* en dus welke *resultaten* wij met u kunnen behalen.
* TOC training – zie TOC opleidingen
* TOC consultancy en projectmanagement
* TOC systeem implementatie
* Team effectiviteitverbetering

InnoQare resultaten

Enkele opvallende voorbeelden van de resultaten van onze klanten zijn: Het verlagen met de ligduur van patiënten met > 20%. Het terugdringen van de doorlooptijd op de spoedeisende hulp naar maximaal drie uur voor 98% van de patiënten Het verhogen van de doorstroming op verpleegafdelingen met meer dan 20%. Het verbeteren van de productiviteit van een radiologie afdeling met 30% voor specifieke modaliteiten. Het verkorten van de wachttijd van patiënten in een poli prik laboratorium naar 95% binnen 12 minuten.