Image

Groene Hart Ziekenhuis

Het ziekenhuis heeft de patiëntenaantallen opnieuw zien groeien. Het aantal mensen dat in 2008 de polikliniek bezocht voor een behandeling of opname, steeg met 3,4 procent ten opzichte van de 151.300 patiënten in 2007 naar 156.600 vorig jaar. Het ziekenhuis zegt dat de toename te verklaren is doordat steeds meer mensen buiten de Goudse regio de weg naar het GHZ weten te vinden.
De gemiddelde verpleegduur is vorig jaar gedaald van 6,2 dagen in 2007 tot 5,6 dagen in 2008. Het totale aantal verpleegdagen in 2008 nam af tot 111.200. Het GHZ wil deze lijn doorzetten voor dit jaar.
Het ziekenhuis verwacht in 2009 een verdere groei van het aantal patiënten met twee tot drie procent en streeft naar een positief resultaat van een miljoen euro.

(Bron AD 15 juni 2009).