Image

Ijsselland Ziekenhuis

In februari 2011 is de SEH in het IJsselland begonnen met TOC. De winst die is behaald in de eerste twee maanden:

  • De werkelijke doorlooptijden per specialisme zijn inzichtelijk geworden.
  • TOC leidt tot discussie en dit biedt (opnieuw) de mogelijkheid om onduidelijkheden te bespreken en met elkaar tot oplossingen te komen om de zorg voor de patiënt te optimaliseren.
  • Tijdens de analyse van redenen van vertragingen bleek dat de te lange doorlooptijd te maken had met de organisatie van de zorg. Door middel van een TOC Denkproces met alle betrokkenen is de oorsprong van het probleem gevonden en het probleem is benoemd en erkend. De oplossingsrichting is gevonden in het aanstellen van een coördinator. Deze coördinator is een verpleegkundige en heeft primair tot taak om de doorstroom te bevorderen.
  • Bijkomend voordeel – dat verwacht wordt – is dat ook duidelijk gaat worden waar de arts-assistenten op wachten, zodat de afdeling hen beter kan ondersteunen in het uitvoeren van hun taken.