Image

Medisch Centrum Haaglanden

In het kader van een op ontslagplanning gericht project van de divisie Beschouwend nemen twee interne adviseurs van Medisch Centrum Haaglanden (MCH) deel aan een TOC-expert opleiding van InnoQare. Na de opleiding zijn de adviseurs in staat zelfstandig TOC-projecten in hun eigen organisatie te leiden.
Naast de opleiding verzorgt InnoQare ook de coaching van de MCH-adviseurs bij de uitvoering van het project. Door de coaching leren de adviseurs de TOC-theorie ook in de praktijk zo effectief mogelijk toepassen.