Image

Stek Jeugdhulp Rotterdam

Stek is een organisatie voor jeugdzorg in de Stadsregio Rotterdam en de regio Midden-Holland die zich richt op kinderen, jongeren en hun ouders. Stek ondersteunt bij opgroeien en opvoeden door begeleiding en behandeling. Daarbij wordt intensief samengewerkt met onder andere Bureau Jeugdzorg, scholen en de geestelijke jeugdgezondheidszorg.In de Rotterdamse sector wordt sinds maart 2009 geëxperimenteerd met het toepassen van TOC bij alle organisatie-onderdelen: residentiële zorg, MKD, Jeugdhulp Thuis en Onderwijs Opvang Voorziening. De toepassing van TOC bij Stek is de eerste implementatie in de jeugdzorg.

Tijdens de experimentperiode zijn er al opvallende resultaten bereikt: verkorting trajectduur met 10%, start van zorg bij alle cliënten binnen 9 weken. Bij een tussenevaluatie heeft Stek de volgende conclusie getrokken:
“Het experiment heeft bij de betrokken leidinggevenden een positieve interesse gewekt voor de bruikbaarheid van het TOC-gedachtegoed in de jeugdhulpverlening”.