Image

Theory of Constraints

Eli Goldratt: “The more complicated the problem the simpler the solution must be”

De kernvraag is “Hoe managen wij een complexe organisatie”??

De Theory of Constraints (TOC), ontwikkeld door dr. Eli Goldratt, focust op: het bereiken van doorbraken in grote complexe organisaties met een hoge mate van onzekerheid.

De zwakste schakel bepaalt het functioneren van het totale systeem. Uitgangspunt van de Theory of Constraints is het gegeven dat een systeem per definitie een zwakke schakel kent. Zij bepaalt het functioneren van het totale systeem. Door het opsporen en elimineren van de zwakste schakel in een proces worden de prestaties van het systeem als geheel dramtisch verbeterd. Maatregelen voor en achter de zwakste schakel hebben geen of nauwelijks effect aangezien het totale systeem daar niet per definitie beter door gaat functioneren. Wij weten dat het werkt en laten ons resultaat afhankelijk afrekenen. De toepassing van TOC in de Engelse en Nederlandse gezondheidszorg heeft opzienbarende resultaten bereikt die ons zo aanspreken dat wij een gedeelte van onze fee afhankelijk maken van het te behalen resultaat. Wij gaan pas weg als we het resultaat behaald hebben. Hoe we dat doen en welke ervaring wij hebben vindt u ook op deze website. Echter wij stellen ons graag persoonlijk aan u voor om u in de gelegenheid te stellen onze propositie te beoordelen.