Image

TOC Expert Opleidingen

TOC Expert Opleiding
De opleiding is bedoeld voor degenen die al werken of in de toekomst gaan werken met het toepassen van de TOC principes in de gezondheidszorg. In het verleden hebben zorgprofessionals, beleidsmedewerkers en leidinggevenden deelgenomen aan de opleiding.

Heronder volgt een samenvatting van de TOC Expert opleiding. De opleiding bestaat uit 5 blokken van 2,5 dagen.

Tijden:
maandagen van 09.00 tot 20.30 uur, inclusief lunch en snack om 17.00 uur
dinsdagen van 09.00 tot 17.00 uur, inclusief lunch

Neem contact met ons op voor meer informatie en een uitgebreid opleidingsplan.

Blok 1 Basisprincipes TOC
1. Theorie over TOC
2. Doelstellingen
3. De rol van de TOC-expert

Blok 2 TOC in de gezondheidszorg implementeren
1. Projectmanagement (CCPM)
2. Patient managen als een project
3. Begeleiden van de implementatie op afdelingsniveau

Blok 3 Thinking Processes
1. Analyse van een knelpunt uit de eigen praktijk
2. Oorzaak en gevolgrelaties
3. Onderliggende dilemma’s

Blok 4 Sturen op doorstroom
1. Gedrag van medewerkers, professionals en bestuurders
2. Troughput Accounting en cijfermatige analyse
3. Begeleiding van betrokkenen bij het vinden en oplossen van constraints

Blok 5 Integratie & toetsing
1. Plan van aanpak volgens de Thinking Processes
2. Hoe verhoudt TOC zich met de andere logistieke methodieken?
3. Presentatie van eigen case en toetsing