Image

TOC Management

TOC en de gevolgen vanuit management perspectief
Het management raakt in de InnoQare aanpak direct betrokken bij het aanpakken van stagnaties met een zorglogistieke oorzaak in het primaire proces.

Er komen bedden vrij, terwijl de productie doorgaans meer dan voorheen toeneemt. Enkele resultaten op een rijtje:

  • Ligduur verkorting 15 tot 40%
  • Toename van kwaliteit van zorg
  • Meer productie met dezelfde middelen
  • Binnen enkele maanden al ruim 10% resultaat verbetering
  • Meer rust en ruimte voor zorgverleners door kortere ligduur en focus
  • Inzicht in vertragingen op patiënt- en organisatieniveau
  • Het primaire proces en de uitvoerders ervan krijgen (weer) de hoogste prioriteit
  • Geen patiënten van het ene specialisme op een afdeling van een ander specialisme