Image

TOC Zorg

TOC IntroductieTOC Zorg

Welk voordeel heeft constraint management (TOC) voor uw Ziekenhuis?
TOC of Constraint management gaat uit van het gegeven dat ieder systeem een constraint (zwakke schakel) heeft. Deze constraint beperkt de productie van het totale systeem. Het effectief managen van de constraint heeft als resultaat dat het systeem potentieel haar maximale productie kan behalen. Het toepassen van constraint management op het totale proces van een organisatie in plaats van op onderdelen leidt tot het verhogen van de productie zonder dat extra resources worden toegevoegd.

Wachten is niet efficient – patiententevredenheid is sleutel voor succes
Neem een eenvoudig patientenproces en stel vast hoe vaak en hoe lang er gewacht wordt op behandeling. Deze wachttijden gecumuleerd zorgen ervoor dat er veel patienten tegelijkertijd in behandeling zijn, de kwaiteit van zorg afneemt, de kans op complicaties verhoogt en dat patienten ondanks de goede zorg ontevreden zijn. Het elimineren van wachttijden in het totale behandelproces is het doel waar TOC zich op richt.

Throughput versus Cost Control

Als een systeem maximaal produceert genereert het de hoogste througput (de mate waarin geld wordt gegenereerd of algemener: de mate waarin “doel”eenheden worden gegenereerd), met als gevolg een beter financieel resultaat. Cost Control kan resulteren in besparingen die ook bijdragen aan het verhogen van de winst. Echter Cost Control alleen kan ook resulteren in het beperken van het functioneren van het systeem waardoor een negatief effect op de througput en dus het overall resultaat van een organisatie. Immers wanneer door cost control een onderdeel van de keten minder kan produceren heeft dit effect op het resultaat van het gehele systeem.

Financieel voordeel

Ziekenhuizen hebben een beperkt aantal bedden. Wanneer deze bedden optimaal gebruikt worden doordat het behandelingsproces efficiënt verloopt kunnen er meer patiënten per bed behandeld worden met als effect meer winst. Echter in de praktijk blijkt dat hoge bezettingsgraden leiden tot vermindering van de efficiency. (filevorming) Door het ziekenhuissysteem zo in te richten dat consequent gestuurd wordt op de efficiency van het totale systeem kan het substantieel meer winst gegenereerd worden doordat de kosten gespreid kunnen worden over een grotere groep patiënten. Het financiële voordeel wat behaald wordt door de throughput te verhogen heeft een dramatisch hoger effect dan het reduceren van kosten.