Image

Workshop procesverbetering

Thinking Process (TP) Training

TOC heeft een hulpmiddel ontworpen om complexe vraagstukken op te lossen: de Thinking Processes (TP). Volgens een begeleid en gestructureerd ‘denkproces’ worden de deelnemers van een TP-sessie gedwongen om op een andere, nieuwe manier naar het probleem te kijken. De gedachten, afspraken of aannames die ten grondslag liggen aan het probleem worden benoemd. Vaak ligt de oplossing namelijk verborgen in deze gedachten, afspraken of aannames.

Een TP proces stap voor stap:
1. Wat is het doel? Wat wil je bereiken en hoe sluit dit aan bij de visie van de organisatie?
2. Is er een probleem? Wat zijn de ongewenste effecten van het probleem in de dagelijkse praktijk?
3. Wat is het probleem? Wat zijn de oorzaken van de ongewenste effecten? De oorzaak-gevolg-relatie wordt voor iedereen inzichtelijk gemaakt. Het echte onderliggende probleem is gevonden als alle betrokkenen zich herkennen in dit ‘Kerndilemma’.
4. Wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen? Wat zijn de onderliggende gedachten, (tegengestelde) beleidsafspraken, gewoontes en verwachtingen die het Kerndilemma in stand houden? Deze gedachten worden getoetst op feiten en aannames. De oplossing die de meeste ongewenste effecten van het probleem oplost is de beste oplossing.
5. Hoe de verandering teweeg brengen. Als je weet wat je tegenhoudt om de oplossing in te voeren, weet je ook wat je moet afspreken of regelen zodat je de ongewenste effecten van het probleem kan oplossen. Nieuwe ongewenste effecten komen ook aan bod. Uit deze ronde komt een concreet actieplan.

De complete TP workshop waarin u TP in zijn geheel leert toepassen duurt ongeveer 4,5 dag.

Workshop ‘Oorzaak en gevolg logica’

Deze workshop belicht een onderdeel van de gehele TP training en duurt 1 dag. In zorgorganisaties hebben mensen vaak te maken met (terugkerende) kleine en grote problemen. In de dagelijkse praktijk komt het neer op ad hoc oplossingen bedenken, redden wat er te redden valt, weerstanden voelen en brandjes blussen. In de workshop Oorzaak en gevolg logica wordt dieper in gegaan op de vraag wat de echte oorzaak is van de problemen.

In deze workshop ligt het accent op het formuleren en vaststellen van de ‘context ‘ waarbinnen zich een probleem manifesteert. De simpele vraag : ‘waar heb je last van?’ is de aanzet om de oorzaak en gevolg logica toe te passen. Pas als je weet wat je echt tegenhoudt om je doel te bereiken, wordt de juiste oplossingsrichting gevonden. Door het formuleren van een gezamenlijk doel, zal er draagvlak voor de oplossingen worden gecreĆ«erd. Lees hier verder voor meer informatie.

Workshop ‘Dilemma management’

Ook tijdens deze workshop komt een deel van de gehele TP training aan bod in 1 dag.
Het uitgangspunt is dat er overeenstemming is over het bestaan van een probleem. Wat het probleem precies is, hoeft nog niet duidelijk te zijn. Er ontstaat een conflict wanneer je X wilt doen, maar anderen Z van je verlangen. Het lukt niet om beiden goed te doen of het kan niet tegelijkertijd. Het opstellen van een conflictdiagram maakt het onderliggende dilemma overzichtelijk en duidelijk. De vraag is ‘wat houdt dit conflict in stand?’. Deze workshop geeft handvatten om daar achter te komen. Lees verder voor meer informatie.

Begeleiding sessie(s)

Doormiddel van een TP sessie wordt een bestaand probleem met een aantal personen geanalyseerd. De tijdsduur is afhankelijk van de complexiteit en grote van de groep. Deze sessie wordt geheel op maat verzorgd.

De workshops kunnen worden in Rotterdam of op locatie gegeven. De prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers.